کتابهای چاپ شده

03آبان 1400

همکاری در تولید کتاب های گویا (صوتی) حوزه و روحانيت ۱ عدد DVD، شامل ۹ عنوان كتاب گويا، مدت: ۹۲ ساعت، مشاوره: محمد نوری تفسیر راهنما گویا ۳ عدد DVD، شامل جلد ۱-۸، مدت: ۲۱۷ ساعت، مشاوره: محمد نوری کتاب راهنمای معلولین: مجموعه آثار شنیداری ۱ عدد DVD، شامل ۳۲ عنوان کتاب، مدت: ۷۴ ساعت، […]

17مهر 1400

قرآن کریم به خط بریل (ویژه نابینایان)، نظارت: محمد نوری، قم، دفتر فرهنگ معلولین و مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، ۱۳۹۳، ۱۰ جلد، ۱۵۰۰ ص. انتشار قرآن بريل به خط عثمان طه توسط دفتر فرهنگ معلولین سابقه نشر قرآن بريل بریل نخست در متون آموزشی به ویژه ادبیات استفاده شد و متون مذهبی به ویژه […]

03فروردین 1400

حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۹، ۳۷۴ ص. ISBN: 978-622-621652-4 موضوع (ها): معلولان — وضع حقوقی و قوانین — ایران People with disabilities — Legal status, laws, etc. — Iran معلولان — وضع حقوقی و قوانین People with disabilities — Legal status, laws, etc معلولان — […]

03فروردین 1400

ابابصیر نابینا، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۸، ۹۳ ص. ISBN: 978-622-6216-40-1 موضوع (ها): اسدی، یحیی‌بن ابی‌القاسم، ‏‫قرن۲ق.‏‬ مرادی، لیث‌بن بختری، قرن۲ق. یشکربن وایل، ‏‫قرن۲ق.‏‬ محدثان شیعه — سرگذشتنامه نابینایان — کشورهای اسلامی — سرگذشتنامه معرفی مختصر کتاب کتاب حاضر در خصوص معرفی سه نفر بنام‌های ابا بصیر یحیی اسدی، ابا بصیر لیث […]

03فروردین 1400

پیشرفت معلولان، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۸، ۲۲۰ ص. ISBN: 978-622-6216-38-8 موضوع (ها): معلولان — ایران — توانبخشی معلولان — ایران — خدمات معلولان — ایران — خدمات — سیاست دولت متن پشت جلد کتاب: سال ۱۳۷۰ جذب مطالعات معلولیت شدم؛ تاکنون که نزدیک به سه دهه است همواره این پرسش در […]

03فروردین 1400

پروفسور محمود ایوب: نابینای اسلام شناس، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۸، ۲۰۱ ص. ISBN: 978-622-6216-09-8 موضوع (ها): ای‍وب‌، م‍ح‍م‍ود اسلام شناسان — سرگذشتنامه معرفی مختصر كتاب اثر حاضر به زندگی‌نامه و آثار پروفسور محمود ایوب از اسلام‌شناسان شهیر جهان ملقب به «نابینای اسلام‌شناس» پرداخته است. مؤلف باهدف آشنایی مخاطب با زندگی، دیدگاه‌ها […]

03فروردین 1400

یدالله قربعلی: زندگی نامه و کارنامه فرهنگی و اجتماعی، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۸، ۳۷۲ ص. ISBN: 978-622-6216-27-2 موضوع (ها): قربعلی، یداللّه، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ معلولان — ایران — سرگذشتنامه نابینایان — ایران — ‏‫قم (استان)‏‬ — مصاحبه‌ها معرفی مختصر كتاب کتاب حاضر پیرامون زندگی‌نامه یدالله قربعلی از نابینایان استان قم و کارنامه […]

03فروردین 1400

خط بریل: مجموعه مقالات فارسی، به کوشش محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۸، ۴۱۲ ص. ISBN: 978-622-6216-04-3 موضوع (ها): بریل — مقاله‌ها و خطابه‌ها بریل — ایران — مقاله‌ها و خطابه‌ها نابینایان — آموزش — مقاله‌ها و خطابه‌ها معرفی مختصر كتاب کتاب حاضر در خصوص آموزش خط بریل نابینایان به مقاله‌ها و خطابه‌های […]

03فروردین 1400

مترجم یا رابط ناشنوایان: زندگی‌نامه و فعالیت‌های فاطمه آقامحمد، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۴۹۱ ص. Translator or Deaf Interface: Biography and Activities of Fatemeh Aqamohammad  ,  ISBN: 978-622-6216-14-2 موضوع (ها): آقامحمد، فاطمه، ‏‫۱۳۳۳‏‏‏‏‏- معلمان ناشنوایان — ایران — سرگذشتنامه معرفی مختصر کتاب کتاب حاضر در خصوص سرگذشت نامه و فعالیت‌های خانم […]

03فروردین 1400

جشن‌نامه فرهیخته ناشنوا رضا محمودی، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۸، ۲۴۸ ص. ISBN: 978-622-6216-26-5 موضوع (ها): محمودی، رضا، ‏‫۱۳۳۷‏‏‏‏- معلمان ناشنوایان — ایران — سرگذشتنامه معرفی مختصر كتاب کتاب حاضر در خصوص زندگی‌نامه و خدمات و مصاحبه‌ها و میراث مکتوب رضا محمودی به عنوان ناشنوایی فرهیخته مطالبی را تهیه و گردآوری […]