حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۹، ۳۷۴ ص.

ISBN: 978-622-621652-4

موضوع (ها):
معلولان — وضع حقوقی و قوانین — ایران
People with disabilities — Legal status, laws, etc. — Iran
معلولان — وضع حقوقی و قوانین
People with disabilities — Legal status, laws, etc
معلولان — ایران — حقوق مدنی
People with disabilities — Civil rights — Iran
معلولان — خدمات اجتماعی
Social work with people with disabilities
برابری — ایران
Equality — Iran
عدالت اجتماعی — ایران
Social justice — Iran

متن پشت جلد کتاب:
حقوق معلولان دارای ابعاد متنوع و متکثر است. هنوز بعضی از جوانب آن در ایران بررسی نشده، و یکی از دلایل نقص در کارآیی این نظام حقوقی همین نکته است. به ویژه زیربناهای حقوق افراد دارای معلولیت هنوز تماماً بررسی نشده و پژوهش‌ها در این باره اندک است؛ از این‌رو نیاز هست دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در این باره بیشتر کار کنند. از طرف دیگر فرهنگ‌سازی و توجیه نخبگان در زمینه حقوق معلولان متکی به همین بررسی‌ها است و لزوماً باید جوانب مختلف حقوق آنان به خوبی روشن گردد. این کتاب با هدف تجزیه و تحلیل یکی از زیربناهای حقوق معلولان یعنی «مبانی این حقوق» تألیف شده است. اگر انبوهی از قوانین تدوین و تصویب گردد ولی اجرا نشود، فایده‌ای نخواهد داشت. از این‌رو، هر قانون هر چه ذاتاً بیشتر پذیرش، مقبولیت، دلدادگی، شوق و اطاعت داشته باشد، در واقع قانون‌‌تر و اجرا پذیرتر است، زیرا جوهره و ذات قانون و حقوق همین نکته است. مبحث مبانی، در واقع متکفل این بررسی‌ها است. این کتاب با تکیه بر منابع علمی و روش آکادمیک درصدد نشان دادن، هماهنگی حقوق موضوعه و اسلام و بر اساس این دو مبنا، قوانین کارآمد برای رفع مشکلات معلولان ایران تدوین شده است. همچنین با توجه به سیر تاریخی این موضوع در جوامع مختلف و دستاوردهایی که تاکنون به دست آمده، به شناسایی آسیب‌ها و موانعی می‌پردازد که همواره از پیشرفت حقوقی معلولان جلوگیری کرده‌اند.

مقدمه
حقوق معلولان دارای ابعاد متنوع و متکثر است. هنوز بعضی از جوانب آن در ایران بررسی نشده، و یکی از دلایل نقص در کارآیی این نظام حقوقی همین نکته است. به ویژه زیربناهای حقوق افراد دارای معلولیت هنوز تماماً بررسی نشده و پژوهش‌ها در این باره اندک است؛ از این‌رو نیاز هست دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در این باره بیشتر کار کنند.
از طرف دیگر فرهنگ‌سازی و توجیه نخبگان در زمینه حقوق معلولان متکی به همین بررسی‌ها است و لزوماً باید جوانب مختلف حقوق آنان به خوبی روشن گردد. کتاب حاضر با هدف تجزیه و تحلیل یکی از زیربناهای حقوق معلولان یعنی «مبانی این حقوق» تألیف شده است. مؤلف حدود سه دهه از عمرش به پژوهش درباره موضوعات مختلف معلولیتی اشتغال داشته و اکنون با اندوخته‌ها و تجارب کافی درصدد گره‌گشایی و حل مشکلات نظری است. به نظر مؤلف یکی از موانع در مسیر پیشرفت اجتماعی معلولان فقدان دیدگاه منسجم و منطقی در زمینه «مبانی حقوق معلولان» است. به همین خاطر، تلاش کرده در این کتاب، این موضوع را همه جانبه بررسی کند. «مبانی» یکی از مباحث فلسفه حقوق است و به بیان فلسفه و علت قوانین و تبیین الزام‌آوری قانون‌ها و توجیه بودن و ضرورت آنها و تبیین چرایی اطاعت از قانون می‌پردازد.
اگر انبوهی از قوانین تدوین و تصویب گردد ولی اجرا نشود، فایده‌ای نخواهد داشت. از این‌رو، هر قانون هر چه ذاتاً بیشتر پذیرش، مقبولیت، دلدادگی، شوق و اطاعت داشته باشد، در واقع قانون‌‌تر و اجرا پذیرتر است، زیرا جوهره و ذات قانون و حقوق همین نکته است. مبحث مبانی، در واقع متکفل این بررسی‌ها است.
انسان‌ها یا نهادهای قانون‌گرا، با ایجاد انگیزه و محرک توجه شهروندان را نسبت به مطلوبیت و مفیدیت قانون جلب می‌کنند؛ به طوری که افراد به طور خودجوش به سراغ عمل به قانون و اجرای قانون بروند. اما چه موقع انگیزه ایجاد می‌شود؟ و چه زمانی حقوق و قانون اجرایی می‌گردد؟
وقتی که افراد یا مسئولین یک نهاد خود را ملزم و موظف بدانند و یک نوع تعهد و وظیفه و مسئولیت برای خود احساس نمایند. به عبارت دیگر قانونی الزام‌آور و ایجاد کننده وظیفه می‌شود و پس از آن، مخاطبان آن قانون به سراغ عمل به قانون و اجرای آن می‌روند.
حقوق یا قوانین معلولین صرفاً یک متن یا نوشته نیست، بلکه با تصویب این متن، روحی در آن دمیده می‌شود که همان الزام‌آوری آن است. و با توجیه منطقی و عقلانی، قابلیت اجرا پیدا می‌کند. اما روش‌های ایجاد الزام و مسئولیت در یک قانون به موارد زیر بستگی دارد:
ـ توجیه فکری مردم مرتبط و افزایش آگاهی و شناخت آنان نسبت به منافع و محاسن اجرای قانون نیز توجه به مضار و پیامدهای منفی عدم اجرای آن.
ـ افزایش تعهد درونی مردم با القای روحیه وطن‌خواهی، همگرایی انسانی یا باورهای مذهبی؛ برای آگاه‌سازی عمومی و تحریک مردم در هر یک از این سه رویکرد، روش‌هایی برای افزایش الزام آوری هست؛ مثلاً در رویکرد سوم با نقل سخنان رهبران دین و مذهب و معصومین علیهم‌السلام یا بیان آیاتی از قرآن کریم درباره اهمیت قانون و لزوم وظیفه‌شناسی و اجرای آن، توجه مردم به قانون جلب می‌گردد.
ـ شیوه‌های بازدارنده مثل جریمه و مجازات برای کسانی که به قانون عمل نمی‌کنند و روش‌های تحریکی و تشویقی برای کسانی که قانون را اجرا می‌کنند.
دو شیوه نخست به نام فرهنگ‌سازی و شیوه سوم به نام ضمانت اجرایی معروف است. اما این شیوه‌ها وقتی پاسخ‌دهنده و نتیجه‌بخش هستند که قانون بر اساس اصول و زیربناها یا در اصطلاح فلسفه حقوق بر اساس «مبانی» درست پایه‌ریزی و بنا شده باشد. مثل ساختمانی که بر اساس زیرساخت‌های درست بنا و ساخته شده باشد. اما اگر مبانی قانون مخدوش باشد و قابل دفاع نباشد، نمی‌توان از مخاطبان و اجرا کننده‌ها، انتظار اجرا داشت. برای نمونه اگر قانونی مبتنی بر تبعیض و اجحاف و ظلم تدوین و حتی تصویب شده باشد، حتماً مردم زیر بار آن نمی‌روند و الزام‌آور نخواهد شد. مگر اینکه دستگاهی یا شخصی با خشونت و اجبار افراد را وادار به اجرا کند که البته دوام و ثبات نخواهد داشت.
اما حقوق معلولان در ایران وقتی پیشرفت، تداوم و مقبولیت خواهد داشت که اولاً به مبانی صحیح و منطقی، متکی گردد؛ دوم، این مبانی با بیان‌های متنوع برای اقشار مختلف جامعه تبیین و تفهیم شود؛ سوم متفکران، رسانه‌ها و گروه‌های مرجع، مردم را توجیه کنند تا این قانون را اجرا کنند؛ چهارم دستگاه‌های دولتی ضمانت اجرای آن را تأمین کنند و بالاخره دستگاه‌های نظارتی، پیگیری و حسن اجرای آن را زیر نظر داشته و در صورت عدم اجرا، مجازات‌های لازم را عملی کنند.
به هر حال اساس و پایه همه اینها شناسایی زیربناها و مبانی قانون معلولان و تجزیه و تحلیل جوانب و ابعاد آن است. و این کتاب با همین هدف تألیف شده و نویسنده درصدد است اثبات کند قانون معلولان ایران بر اساس دو مبنای عدالت و مساوات شکل گرفته و تدوین شده است؛ از این‌رو قابل دفاع و مشروع و الزام‌آور است. مخاطبان این قانون اعمّ از خود معلولان، خانواده‌های آنان، مسئولین و مدیران دولتی و آحاد مردم ملزم و موظف به اجرا هستند؛ زیرا با اجرا نکردن این قانون تبعیض، ظلم و دیگر ناهنجاری‌ها در جامعه گسترش می‌یابد و در نهایت زمینه‌های هلاکت همگانی به تدریج فراهم می‌آید. به دلیل اینکه جامعه چون یک کشتی است که سوراخ شدن آن محدود به یک قسمت و یک قشر خاص نیست و به همگان تعمیم می‌یابد.
وضع قانون در همه ادوار تاریخ و در همه جوامع انسانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده است. زیرا برای رسیدن به ثبات اجتماعی همراه با عدالت قوانین وضع شده توسط بشر یا حقوق موضوعه لازم است. همچنین اصولی که این قوانین را توجیه می‌کنند و به عنوان نیروی الزام‌آور آن می‌باشند و به «مبانی حقوق» مشهوراند. قوانین و حقوقی هستند که به دلیل حضور فرد در اجتماع تعلق می‌گیرد و به نام حقوق اجتماعی شناخته می‌شود. گاه آنها را در نسل دوم حقوق بشر جای داده‌اند. حقوق مزبور به اقشار خاص جامعه مانند معلولان توجه ویژه دارد. در توجیه حقوق معلولان از اصل و مبنای عدالت و اصل برابری می‌توان استفاده نمود.
امّا راجع به رویکرد و نگرش اسلام و حقوق موضوعه نسبت به مبانی حقوق اجتماعی معلولان پرسش‌هایی وجود دارد. همه این پرسش‌ها، به این مسئله اصلی باز می‌گردد: آیا اسلام و حقوق موضوعه در زمینه مبانی حقوق معلولان تطابق و همسویی دارند؟ یا آیا فقه اسلامی با قوانین عرفی هیچ‌گونه همسویی ندارند؟
این کتاب با تکیه بر منابع علمی و روش آکادمیک درصدد نشان دادن، هماهنگی حقوق موضوعه و اسلام و بر اساس این دو مبنا، قوانین کارآمد برای رفع مشکلات معلولان ایران تدوین شده است. همچنین با توجه به سیر تاریخی این موضوع در جوامع مختلف و دستاوردهایی که تاکنون به دست آمده، به شناسایی آسیب‌ها و موانعی می‌پردازم که همواره از پیشرفت حقوقی معلولان جلوگیری کرده‌اند. نیز با بررسی زمینه‌ها و فرصت‌ها درصدد شناخت بستر مناسب در عرصه‌های اشتغال، آموزش، مناسب‌سازی محیط و مشارکت سیاسی هستم. امروزه اینها به عنوان حق طبیعی شناخته و معرفی شده و همگی بر سه اصل عدالت، برابری و کرامت انسانی استوار می‌باشند. بنابراین فرهنگ‌سازی برای تغییر نگرش افراد دارای معلولیت و آحاد جامعه و مسئولین نسبت به توانایی‌های معلولان و تغییر نگاه جامعه نسبت به این قشر و تغییر مواضع مدیریت‌ها در دولت در همین راستا انجام می‌پذیرد.
به هر حال موفقیت و کارآمدی نظام حقوقی معلولین مرهون چند عامل است:
اولاً بر مبانی و اصول منطقی استوار شده باشد؛
دوم اینکه، قوانین در عرصه‌های مختلف چون آموزش، اشتغال، حرفه‌آموزی، رفاه، مناسب‌سازی که بر اساس دستاوردها و تجارب جوامع دیگر تدوین و تصویب شده، با آموزه‌های دینی و مذهبی تعارض نداشته، بلکه تطابق و هماهنگی آنها قابل اثبات باشد؛
سوم اینکه، عموم مردم جامعه، افراد دارای معلولیت و مدیران در پست‌های مختلف هر کدام به فراخور وظایف و مسئولیت‌های خود نسبت به حقوق معلولین و مبانی آن توجیه شوند؛ به طوری که هر کس خود را موظف و ملزم بداند و نسبت به اجرای مسئولیت‌هایی احساس تعهد نماید.
همه این‌ها بدون آموزش عمومی از خردسالی تا بزرگسالی و افزایش عقلانیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، فیلم، سریال، داستان و دیگر روش‌های فرهنگ‌سازی ممکن نیست. اما برنامه‌های رسانه‌ای، سامان‌دهی به افکار عمومی و توجیه فکری و فرهنگی خود معلولان نیاز به محتوایی دارد که همان تجزیه و تحلیل مبانی حقوق معلولان است. و این کتاب درصدد ارائه این محتوا است.
لازم است از همه اشخاصی که در تألیف این اثر همکاری و همفکری داشتند تشکر کنم؛ همچنین از حجت الاسلام سید جواد شهرستانی ریاست محترم مؤسسه آل البیت علیهم السلام و نماینده آیت اللّه العظمی سید علی سیستانی به خاطر عنایت به امور فرهنگی معلولان، به ویژه گسترش چاپ و نشر کتاب‌های مورد نیاز آنان، تشکر می‌نمایم.
محمد نوری
تیر ماه ۱۳۹۹

فهرست
مقدمه ۱۷
فصل اول: مبنا پژوهی حقوق معلولان
مبانی ۲۳
واژه شناسی، اصطلاح‌شناسی ۲۳
دیدگاه جعفری لنگرودی ۲۵
انواع مبانی بر اساس اقشار جامعه ۲۶
تعدد مبانی بر اساس تعدد منشأها ۲۷
ویژگی‌های چهارگانه مبنا ۲۸
حقوق ۲۹
معانی لغوی ۲۹
کاربرد اصطلاحی ۳۰
گرایش‌ها و اندیشه‌ها ۳۲
حقوق طبیعی ۳۲
دیدگاه جدید ۳۳
حقوق فطری ۳۵
حقوق عرفی ۳۶
حقوق مدنی ۳۶
حقوق تاریخی ۳۶
حقوق تحققی ۳۷
مفهوم‌شناسی ۳۷
سیر تاریخی ۳۸
نتیجه‌گیری ۳۸
جایگاه معلولین در حقوق عمومی ۳۹
ویژگی‌ها ۴۰
شاخه‌ها و مصادیق ۴۰
حقوق بشر ۴۰
حقوق شهروندی ۴۱
جایگاه معلولین در حقوق موضوعه ایران ۴۲
ضرورت قانون‌گذاری ۴۲
قانون اساسی و حقوق معلولین ۴۴
قوانین عادی و حقوق معلولین ۴۵
مصوبات قوه مقننه ۴۵
تصویب قانون جامع ۴۶
مصوبات قوه مجریه ۴۷
معلولیت و معلولان ۴۹
تعریف معلولیت و معلول از نگاه مختلف ۴۹
تاریخچه معلولیت ۵۰
علل و عوامل معلولیت ۵۲
دیدگاه پزشکی ۵۲
دیدگاه اسلامی ۵۳
انواع معلولیت ۵۳
معلولین جسمی ۵۳
معلولین ذهنی و روانی ۵۴
معلولین اجتماعی ۵۴
توانبخشی ۵۵
تعریف ۵۵
تاریخچه تحولات ۵۵
هدف توانبخشی ۵۶
اهداف توانبخشی در اسلام ۵۷
انواع توانبخشی در اسلام ۶۱
شیوه‌های توانبخشی ۶۵
مفهوم شناسی عدالت ۶۶
معنا و اصطلاح عدالت ۶۶
دیدگاه جعفری لنگرودی ۶۷
عدالت از نظر فقه و قانون مدنی ۶۷
عدل و انصاف ۶۸
عدالت‌خانه ۶۸
عدلیه‌چی ۶۸
دیدگاه مرتضی مطهری ۶۸
انحراف مسلمین از عدل ۷۲
عدالت از مبانی حقوق اسلامی ۷۳
تلازم حق و تکلیف ۷۷
بازشناسی عدالت از طریق انواع آن ۷۹
مفهوم شناسی مساوات و برابری ۸۲
معنا و اصطلاح ۸۲
دیدگاه مرتضی مطهری ۸۲
تفاوت و اختلاف و تبعیض ۸۳
عدالت یا مساوات ۸۴
مساوات حقیقی ۸۶
جامعه بیطبقه اسلامی ۸۷
بازشناسی چهار نوع مساوات ۸۸
برابری انسانیت ۸۸
مساوات در حقوق و تکالیف ۸۹
مساوات در قانون ۹۱
مساوات در داوری و قضاوت ۹۲
فصل دوم: عدالت
گسترده جامعه انسانی ۹۷
ملاک و معیار تمایز ۹۷
دیدگاه قرآن کریم ۹۷
آموزه‌های نبوی ۹۸
معیار اصلی انسانیت ۹۹
جایگاه کرامت ۹۹
مصادیق و تنوع کرامت ۱۰۱
عدالت مبنای کرامت ۱۰۲
دسترس پذیری و کرامت ۱۰۲
دسترسی به عدالت، ماده ۱۳ کنوانسیون ۱۰۳
زندگی متعارف ۱۰۴
تأکید کنوانسیون ۱۰۴
حق زندگی ۱۰۴
در دسترس بودن ۱۰۵
سفر و گردشگری ۱۰۶
حریم خصوصی ۱۰۸
تعهدات عدالت محور دولت ۱۱۰
عدالت مقوم جامعه ۱۱۰
دیدگاه حضرت علی علیه‌السلام ۱۱۱
عدالت اجتماعی ۱۱۱
شیوه‌های تحقق عدالت‌ اجتماعی ۱۱۲
کنترل کسب درآمد ۱۱۲
دریافت حقوق مالی از ثروتمندان ۱۱۲
گسترش مصالح عمومی ۱۱۲
توازن و تعادل اجتماعی ۱۱۳
چرخش ثروت ۱۱۳
عدالت حقوقی ۱۱۴
توسعه عمومی ۱۱۶
تأمین اجتماعی ۱۱۸
فقرزدایی یا فقرزایی ۱۱۸
قوانین مصوب ۱۱۸
وضعیت تأمین اجتماعی ۱۲۱
راه‌کار علی علیه‌السلام برای تأمین نیازها ۱۲۱
تأمین نیازهای مالی ۱۲۱
ضرورت تدبیر و برنامه‌ریزی ۱۲۲
جایگاه معلولین در توسعه زیرساخت‌های ملی ۱۲۶
آبادانی و سازندگی ۱۲۶
آموزش و پرورش ۱۲۸
امنیت و آسایش ۱۲۹
حراست از فرهنگ عمومی ۱۳۱
مبارزه با فساد و تبعیض‌ زدایی ۱۳۱
افزایش درآمد و ثروت‌ها ۱۳۳
اصلاح امور اقتصادی با نظارت بر بازار ۱۳۴
گسترش عدالت از طریق مالیات ۱۳۶
قوانین مصوب جامع ۱۳۶
برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع مالی ۱۳۷
تشریع انواع مالیات‌ها ۱۳۷
توزیع ثروت ۱۳۹
سهام عدالت ۱۴۱
اهداف ۱۴۲
ساختار مدیریت ۱۴۲
مشمولان سهام عدالت ۱۴۳
تخصیص درآمدها ۱۴۴
وضعیت قوانین ۱۴۴
درآمدهای مردمی ۱۴۶
وقف ۱۴۶
انفاق ۱۴۷
ارائه کالاها و خدمات دولتی ۱۴۹
روش‌های بهره‌برداری ۱۴۹
مشارکت ۱۵۰
بهره‌برداری یا اقطاع ۱۵۰
اجازه آباد کردن یا احیا ۱۵۱
استفاده عمومی یا حیازت ۱۵۱
استفاده از قرقگاه‌های عمومی ۱۵۱
تحقق عدالت ۱۵۲
وظیفه‌شناسی مردم ۱۵۲
وظایف حاکمیت ۱۵۳
سطوح عدالت ۱۵۳
تعادل اخلاقی ۱۵۴
عدالت شهروندی ۱۵۴
عدالت عمومی یا کلان ۱۵۶
نظریه‌ها و اندیشه‌ها ۱۵۸
استثناگرایی ۱۵۸
نظریه استحقاق ۱۶۰
نیازمندی‌ها ۱۶۱
دیدگاه اسلام ۱۶۱
قرآن کریم ۱۶۲
کاربرد عدل ۱۶۲
نگاهی به برخی آیات عدالت محور ۱۶۳
عدالت اجتماعی در قرآن ۱۶۵
سیره نبوی ۱۶۸
سیره علوی ۱۷۰
سیره مهدوی ۱۷۱
متفکران ایران معاصر ۱۷۱
آیت اللّه سید روح اللّه خمینی و عدالت ۱۷۲
حمایت از محرومان و مستضعفان ۱۷۲
نفی شکاف طبقاتی ۱۷۲
میراث فکری در حوزه معلولان ۱۷۳
سید محمدباقر صدر ۱۷۵
عدالت اقتصادی ۱۷۵
بررسی آراء ۱۷۶
عدالت اجتماعی ۱۷۹
شهید مرتضی مطهری ۱۸۰
نقش و جایگاه عدالت ۱۸۰
معانی و کاربردها ۱۸۰
آخرین آراء ۱۸۲
طرفداری از عدالت اجتماعی ۱۸۲
معنای عدالت اجتماعی ۱۸۲
عدالت به عنوان یک حسنه اخلاقی یا یک اصل اجتماعی ۱۸۴
اقسام عدالت ۱۸۴
شیوه برقراری عدالت ۱۸۶
فصل سوم: مساوات و برابری
مبنائیت مساوات در معلولیت ۱۹۱
کرامت انسانی ۱۹۱
فراگیری و محدودگری ۱۹۳
رویکرد و نگرش یهود ۱۹۳
تبعیض‌گرایی در یونان و رم باستان ۱۹۶
هند و ایران باستان ۱۹۷
عربستان قبل از اسلام ۱۹۹
ایسم‌‌ها و وضعیت جدید ۱۹۹
جمع‌بندی ۲۰۰
علل شخصیتی و روانی ۲۰۱
اخلاقیات ۲۰۱
ترحم ۲۰۲
منافع شخصی و مصالح واقعی ۲۰۲
آسیب‌شناسی ۲۰۳
تأثیرهای منفی در جامعه هدف ۲۰۳
چرخه تأثیر ۲۰۵
تکثیر تبعیض‌ ۲۰۶
فقرزایی تبعیض ۲۰۶
زمینه‌سازی و فرهنگ‌سازی ۲۰۸
اخوت و همزیستی ۲۰۸
دیدگاه علامه شمس‌الدین ۲۱۱
روش‌های عینی ۲۱۲
اقدامات منفی در تبعیض‌زدایی ۲۱۳
مدیران تبعیض‌ساز ۲۱۴
امنیت و حق حیات ۲۱۷
تجربه مسلمانان ۲۲۰
روش‌شناسی ۲۲۰
جامعه نمونه ۲۲۱
رفتار ایده‌آل فردی ۲۲۳
زیربناهای فکری و اعتقادی ۲۲۴
توحید و یگانگی خداوند ۲۲۴
دیدگاه مرتضی مطهری ۲۲۶
یگانگی در منشأ خلقت ۲۲۷
رویکرد زیست شناختی ۲۳۱
رویکرد علم گرایانه ۲۳۲
اخلاق‌گرایی ۲۳۳
دیگر رویکردها و دیدگاه مطلوب ۲۳۳
شیوه‌های تبعیض‌زدایی ۲۳۶
اطلاع‌رسانی و قانع‌سازی ۲۳۶
دستورالعمل برای تبعیض‌زدایی عمومی ۲۳۷
مساوات در خلقت و برابری در دین ۲۳۷
تبعیض بین حاکمان و جامعه ۲۳۹
رانت‌خواری ۲۴۰
رضایت عمومی ۲۴۰
نقش خواص و عامه مردم ۲۴۱
برابر شمردن نیکوکار و بدکار ۲۴۳
خوش‌بینی و اعتماد به مردم ۲۴۳
طبقات جامعه ۲۴۴
مالیات و تأثیر آن در گسترش مساوات ۲۴۵
فسادهای مالی ۲۴۶
مساوات در اجرای قانون ۲۴۷
رفتار با معترضین ۲۴۸
پذیرش درخواست صلح ۲۴۹
پیمان‌شکنی و وفای به عهد ۲۵۰
تأثیر خونریزی در زوال حکومت ۲۵۲
خودپسندی و تفرعن ۲۵۳
استئثار ۲۵۴
مواسات و مساوات ۲۵۴
اشتراک فقراء در اموال اغنیا ۲۵۵
عَسف و حَیف مانع برابری ۲۵۶
خیانت در اموال آسیب‌مندان ۲۵۶
توزیع اموال عمومی به مساوات ۲۵۷
ردّ تبعیض قومی ۲۵۹
وظایف رهبر در زمینه حقوق مردم ۲۵۹
روش‌‌های مردود در اداره امور ۲۶۰
نتیجه‌گیری و خلاصه ۲۶۰
تبعیض‌زدایی از جامعه معلولان ۲۶۱
همانندی بین خودی و غیر خودی ۲۶۱
مطالبه عمومی ۲۶۱
مجوز برای عدم رسیدگی ۲۶۱
روی برگرداندن ۲۶۲
احترام متواضعانه ۲۶۲
برخورداری از امکانات و فرصت‌ها ۲۶۳
نیاز به حضور و مشارکت اجتماعی آنان ۲۶۳
رسیدگی به امور معلولین منزوی و دور از دسترس ۲۶۴
اهتمام منصفانه به حقوقشان ۲۶۴
طرح ارزاق و رهاسازی از مشکلات ۲۶۴
جایگاه مناسب با حقوق مکفی ۲۶۵
ادای حقوق با شفافیت ۲۶۵
گفت‌وگو و مناظره عمومی ۲۶۶
فروتنی در نشست عمومی ۲۶۶
برپایی جلسات جهت توسعه روابط ۲۶۷
ممنوعیت برخورد امنیتی و قضایی ۲۶۷
پرهیز از خشونت و استبداد ۲۶۸
سرویس‌دهی و خدمات‌رسانی انسانی ۲۶۸
خلاصه و نتیجه‌گیری ۲۶۹
تبعیض‌زایی به روش حسینی ۲۷۰
علاقه دو جانبه ۲۷۰
آشنایی با سیره حسین علیه السلام ۲۷۱
سخنرانی برای نخبگان ۲۷۴
برجسته‌سازی ۲۷۵
ترجمه فارسی ۲۷۵
توضیح و شرح ۲۷۶
آسیب شناسی اجتماعی ـ فرهنگی ۲۷۹
دیگر توصیه‌ها و سفارش‌ها ۲۸۰
آزادی و مساوات ۲۸۲
دیدگاه آیت اللّه نائینی ۲۸۳
آزادی و مساوات دو رکن مشروطیت ۲۸۴
مساوات و آزادی اساس حکومت‌های صدر اسلام ۲۸۴
آزادی و مساوات اساس پیشرفت اسلام ۲۸۴
استبداد اموی عامل عقب‌افتادگی ۲۸۴
مبانی مساوات در اسلام ۲۸۵
برجسته‌سازی آراء نائینی ۲۸۷
نقد و بررسی دیدگاه‌های نائینی توسط عبدالهادی حائری ۲۸۸
دیدگاه‌های حمید عنایت ۲۹۴
ناسیونالیسم زمینه‌ساز برتری گرایی و تبعیض ۲۹۵
اسلام و تفکر یونان باستان ۲۹۵
تبعیض‌زدایی و استقرار مساوات بر اساس قانون ۲۹۷
قرآن کریم و آزادی مساوات ۲۹۸
نقد عبدالهادی حائری ۳۰۰
دیدگاه سید جمال اسد‌آبادی و محمد عبده ۳۰۰
دیدگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی ۳۰۱
مساوات و سوسیالیسم ۳۰۳
اسلام و سوسیالیسم ۳۰۳
تحقق در مصر ۳۰۴
مواضع علما و نخبگان ۳۰۵
دیدگاه مصطفی السباعی ۳۰۶
انطباق اسلام با سوسیالیسم ۳۰۷
برگزاری همایش ۳۰۸
دیدگاه مرتضی مطهری ۳۰۸
نیاز انسان به آزادی ۳۰۸
آزادی اجتماعی ۳۰۹
قرآن و آزادی ۳۱۰
آزادی معنوی ۳۱۱
دیدگاه علی گل‌زاده غفوری ۳۱۳
حس استخدام و خودخواهی ۳۱۳
حقوق طبیعی و موضوعه ۳۱۴
انحصار‌گرایی ۳۱۶
رهایی از بردگی و تبعیض ۳۱۷
تبعیض اعتقادی و مذهبی ۳۱۹
حقوق موضوعه ۳۲۱
پیشینه و تحولات تاریخی ۳۲۱
آغاز مطالبات حقوقی در ایران ۳۲۱
پیدایش اندیشه مدرن ۳۲۲
گزارش محمد نوری ۳۲۲
کارنامه در عرصه تصویب قانون ۳۲۶
مصوبه‌های مهم ۳۲۶
قانون اساسی ۳۲۶
قانون‌های ۸۳ و ۹۶ ۳۲۷
قانون تبعیض ستیز ۳۲۸
سیر تحولات تا تصویب کنوانسیون ۳۲۸
ویژگی‌ها و ساختار ۳۳۱
مواد ویژه تساوی، تبعیض و عدالت ۳۳۳
ماده ۵) تساوی و عدم تبعیض ۳۳۳
ماده ۱۲) به رسمیت شناختن تساوی در برابر قانون ۳۳۳
ماده ۱۳) دسترسی به عدالت ۳۳۴
بررسی و شرح مواد ویژه ۳۳۴
شرح ماده پنجم ۳۳۵
برابری و عدم تبعیض برای افراد دارای معلولیت در قوانین بین‌المللی ۳۳۵
الگوی حقوق بشری معلولیت و برابری فراگیر ۳۳۶
شخصیت حقوقی برابری و عدم تبعیض ۳۳۸
مفاد قانونی ۳۳۸
تعهدات دولتهای عضو ۳۴۵
شرح ماده ۱۲ درباره شناسایی برابر در پیشگاه قانون ۳۴۷
شرح ماده ۱۳ درباره دسترسی به عدالت ۳۴۸
مواد متضمن ۳۴۹
اهداف ۳۴۹
ماده ۱۲ اهداف کنوانسیون حاضر ۳۵۰
مبانی عمومی (ماده ۳) ۳۵۰
تعهدات کلی (ماده ۴) ۳۵۰
تساوی و عدم تبعیض (ماده ۵) ۳۵۰
زنان معلول (ماده ۶) ۳۵۰
کودکان معلول (ماده ۷) ۳۵۰
ارتقاء آگاهی‌ها (ماده ۸) ۳۵۱
در دسترس بودن (ماده ۹) ۳۵۲
حق زندگی (ماده ۱۰) ۳۵۳
مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ۳۵۳
آزادی و امنیت فردی (ماده ۱۴) ۳۵۳
رهایی از شکنجه، مجازات بی‌رحمانه، رفتار غیر انسانی و تحقیرکننده (ماده ۱۵) ۳۵۴
مواد ۱۶ تا ۱۸ ۳۵۴
زندگی مستقل و شرکت در اجتماع (ماده ۱۹) ۳۵۴
مواد ۲۰ تا ۲۲ ۳۵۵
احترام به خانه و خانواده (ماده ۲۳) ۳۵۵
تحصیلات (ماده ۲۴) ۳۵۵
سلامتی (ماده ۲۵) ۳۵۶
کار و اشتغال (ماده ۲۷) ۳۵۶
استانداردهای مناسب زندگی و حمایت‌های اجتماعی (ماده ۲۸) ۳۵۷
مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی (ماده ۲۹) ۳۵۸
مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی (ماده ۳۰) ۳۵۸
آمار و جمع آماری اطلاعات (ماده ۳۱) ۳۵۹
همکاری‌های بین‌المللی (ماده ۳۲) ۳۵۹
اجرا ملی و نظارت (ماده ۳۳) ۳۵۹
بررسی‌های واقع‌گرایانه حقوقی ۳۶۲
برابری در مقابل قانون ۳۶۲
تبعیض مثبت ۳۶۲
نتیجه‌گیری ۳۶۳
منابع و مآخذ

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *