آماده چاپ

کتاب های آماده انتشار

– عطاردی نامه: فرهنگنامه نیم سده تلاش فرهنگی و فعالیت علمی، به مناسبت همایش گرامیداشت استاد عطاردی، ۳۶۰ ص.
– گلچینی از معارف شیعه، سید محمد حسین طباطبایی، شرح و توضیح به انگلیسی پروفسور ویلیام چیتیک، مقدمه دکتر سید حسین نصر، تنظیم و ویرایش محمد نوری، ۱۲۰ ص.
– تبلیغ دینی: گزیده تفسیر المیزان، به كوشش محمد نوری و اباذر نصر، موسسه تنظیم و نشر آثار علامه طباطبایی، ۱۳۸۴، ۱۸۰ ص.
– دانشنامه روحانیت، ۵ جلد، مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشری.
– معنویت اجتماعی: گزیده تفسیر المیزان، به كوشش محمد نوری، موسسه تنظیم و نشر آثار علامه طباطبایی، ۱۳۸۴، ۲۰۰ ص.
– آزادی: گزیده تفسیر المیزان، به كوشش محمد نوری و اباذر نصراصفهانی، موسسه تنظیم و نشر آثار علامه طباطبایی، ۱۳۸۴، ۱۰۰ ص.
– اسلام، دموكراسي و تجددگرايي ديني در ايران از بازرگان تا سروش (۱۹۵۳-۲۰۰۰)، ۲۱۲ ص.
– دانشنامه كتاب
– دانشنامه اصفهان
– کتابشناسی پژوهش، مدیر پروژه محمد نوری، معاونت پژوهشي شوراي مديريت حوزه علميه قم، ۴۰۰ ص.
– مأخذشناسي جامع فقه اسلامي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، ۲۵ جلد، ۱۳۰۰۰ ص.
– مأخذشناسي سیدجمال الدین اسدآبادی، پدیدآورندگان آلبرت قدسی زاده و محمد نوری، ۱۹۰ ص.
– مأخذشناسي شهید مطهری
– مرجع شناسی در فرهنگ اسلامی- شیعی
– امام خمینی در آینه مطبوعات جهان
– دانشنامه پروفسور عبدالجواد فلاطوری
– دانشنامه فرهنگ مکتوب عرفان و تصوف
– دانشنامه مولوی پژوهان
– زيست‌نامه: دانشنامه زيست محيطي، مركز زيست محيطي وابسته به دانشگاه قم
– دانشنامه نابینایی و نابینایان
– دانشنامه پارا المپیک
– دانشنامه وقف

 

 دریافت خلاصه سوابق علمی و پژوهشی، PDF ، CV