طرح ها

برخی طرح های اجرایی که توسط محمد نوری تحقیق و تألیف شده و به مراکز و مؤسسات مختلف ارائه شده است:

– آية الله العظمي سيستاني از ديدگاه روزنامه نگاران خاورميانه، ۱۵ ص.
– المطبوعات و المؤلفات الفقهیة النجفیة ثمرات النجف فی الفقه و الاصول من البدء حتی الیوم، ۳ ص.
– پروژه داستانهاي اسلامي، ۵ص.
– تأليف دائرةالمعارف موسوعة المخطوطات و إحياء التراث الاسلامي المخطوط، ۲ ص.
– تفسيرهاي فلسفي، كلامي و عرفاني، ۶ ص.
– طرح انتشار مجموعه مقالات همايش محقق كركي، ۴ ص
– طرح پژوهشی نشر دینی، ۴ ص
– طرح پيشنهادي بررسي احكام مسح پا در وضو، ۳ ص
– طرح پيشنهادي بررسي تطبيقي عبادات در مذاهب اسلامي (تحليل موردي احكام مسح پا در وضو)، ۵ ص
– طرح پيشنهادي تأسيس بانك اطلاعات مؤسسه بشري (باب)، ۹ ص
– طرح پيشنهادي تأسيس كتابخانه تخصصي كالاهاي قاچاق، ۳ ص
– طرح پيشنهادي تأسيس كتابخانه تخصصي ناشنوايان، ۳ ص.
– طرح پيشنهادي تأسيس كوثر (مؤسسه توسعه فرهنگ اهل بيت)، ۵ ص
– طرح پیشنهادی تأسیس مؤسسه تولید متون فرهنگی- دینی نابینایان، ۶ ص
– طرح پيشنهادي تدوين خط مشي توسعه فرهنگ قرآني (براي ۵ سال آينده: ۱۳۸۴ـ۱۳۸۸)، ۱۰۳ ص
– طرح پيشنهادي تدوين راهنماي مجله گلستان قرآن، ۵ ص
– طرح پيشنهادي تدوين فهرست راهنماي مجله وقف ميراث جاويدان، ۳ ص
– طرح پيشنهادي ترجمه و تكميل كتاب موسوعة اعلام العلماء والادباء العرب والمسلمين، ۳ ص
– طرح پيشنهادي تغذيه علمي سايت علامه خانم امين، ۲ ص
– طرح پیشنهادی تغذیه علمی سایت کرامت انسان (تأسیس کتابخانه مجازي و ديجيتالي كرامت)، «كرامت خانه»، ۱۱ ص
– طرح پيشنهادي تکمیل مأخذشناسي علوم عقلي، ۵ ص
– طرح پيشنهادي چكيده‌نامه مقالات وقف، ۴ ص
– طرح پيشنهادي خلیج فارس در اینترنت، ۴ ص
– طرح پيشنهادي خلیج فارس در سفرنامه ها، ۴ ص
– طرح پيشنهادي دائرةالمعارف فرهنگ حديث، ۴۵ ص
– طرح پیشنهادی دائرةالمعارف وقف، ۴ ص
– طرح پيشنهادي دانشنامه تعزيه، ۱۳ ص
– طرح پيشنهادي دانشنامه حديث، ۱۰ ص
– طرح پيشنهادي دانشنامه روحانيت، ۴ ص
– طرح پيشنهادي دانشنامه‌ زيست محيطي، ۴ ص
– طرح پيشنهادي دانشنامه قرآن كريم، ۲۴ ص
– طرح پيشنهادي دانشنامه كتاب، ۴ ص
– طرح پيشنهادي دانشنامه نيايش، ۷ ص
– طرح پيشنهادي دانشنامه هوا و فضا پيمايي، ۱۹ص
– طرح پيشنهادي دائرةالمعارف تبليغ، ۶ ص
– طرح پيشنهادي دائرة‌المعارف حضرت زهرا(س) (الموسوعة الكبري عن فاطمة الزهرا(س) )، ۷ ص
– طرح پيشنهادي راهنماي كتاب ماه، ۴ ص
– طرح پيشنهادي راهنماي وقف، ۲ ص
– طرح پيشنهادي ساخت CD براي همايش رقابت‌هاي سياسي و امنيت ملي، ۹ ص
– طرح پيشنهادي شخصيت‌شناسي نخبگان، ۳ ص
– طرح پيشنهادي شناخت نامه خلیج فارس، ۴ ص
– طرح پيشنهادي شناسايي، تهيه و تنظيم منابع علمي قاچاق، ۱۰ ص
– طرح پيشنهادي فرهنگ نامه خلیج فارس، ۴ ص
– طرح پيشنهادي فرهنگ‌نامه مراكز ناشنوايي جهان، ۶ ص
– طرح پيشنهادي كتابشناسي شيعه در شبه ‌قاره، ۱۰ ص
– طرح پیشنهادی مأخذشناسی جامع مسجد، ۹ ص
– طرح پيشنهادی مجتمع فرهنگی چاپ و نشر قم (تعاونی ناشران، کتابفروشان و پديدآورندگان کالاهای فرهنگی)، ۱۲ ص
– طرح پيشنهادي مجموعه سازي متون درباره صحيفه سجاديه، ۶ ص
– طرح پيشنهادي مجموعه‌سازي نوشته‌هاي درباره روحانيت، ۸ ص
– طرح پيشنهادي مقاله‌شناسي حديث و علوم حديث، ۶ ص
– طرح پيشنهادي نيايش و جوان، ۴ ص
– طرح پيشنهادي همايش‌هاي اسلامي، ۵ ص
– طرح پيشنهادي: مأخذشناسی خلیج فارس، ۴ص
– طرح تأسيس بانك ناشنوايان ايران، ۹ ص
– طرح تأسيس كتاب شهر شيعه (مجتمع نمايشگاهي و فروشگاهي كالاهاي فرهنگي شيعه)، ۶ ص
– طرح تدوین دانشنامه مرحوم شهید مرتضی مطهری، ۵۸ ص
– طرح تفصيلي همايش‌هاي اسلامي،۳ ص
– طرح تكميل، ويرايش و بازسازي كارنامه نشر ۱۳۵۷-۱۳۷۶، ۴ ص
– طرح جامع تأسيس بانك همايش‌هاي فرهنگي و علمي ايران، ۱۰ ص
– طرح ضرورت ها در كتابشناسي ابن سينا، ارائه شده به مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ایران، ۵ ص
– طرح نامه آگاهینامه حسبه و احتساب (میراث علمی و تجربی مسلمانان در عرصه مدیریت اجتماعی و اقتصادی)، ۹ ص
– طرح نامه آلمان از نگاه فرهيختگان ايراني (جاذبه هاي فرهنگ آلماني در بين ايرانيان نخبه)، ۱۱ ص
– طرح نامه برگزاری همایش جهانی شهدای کودک و نوجوان (تجربیات گذشته؛ چشم انداز آینده)، ۱۱۰ ص
– طرح نامه پژوهشی نجف پژوهی، ۴ ص
– طرح نامه پیشنهادی تأسیس دانشسرای وقف (پایگاه اطلاع رسانی و خدمات رسانی علمی- فرهنگی)، ۱۹ ص
– طرح نامه تألیف دانشنامه روحانیت (دائرةالمعارف الروحانیة الاسلامیة)، ۷ ص
– طرح نامه تألیف دانشنامه مدارس اسلامی، ۷ ص
– طرح نامه تدوين شناخت نامه سينوي (مجموعه سازي مقالات پيشين درباره ابن سينا)، ارائه شده به مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ایران، ۶ ص
– طرح نامه تفصیلی دانشنامه وهابیت، ۸۸ ص
– طرح نامه تکمیل مأخذشناسی منطق فهم دین، ۱۲ ص
– طرح نامه چکیده نامه چکیده مقالات مجله وقف میراث جاویدان، ۶ ص
– طرح نامه حوزه علميه شيعه (پژوهشي درباره مركز پژوهش، آموزش و معنويت شيعيان)، ارائه شده به مؤسسه بشري، ۱۵ ص
– طرح نامه خط مشی و چشم انداز و اهداف گروه بررسی های اسلام معاصر، ۹۳ ص
– طرح نامه دانشنامه اسلام معاصر، ۱۴ ص
– طرح نامه دانشنامه قصه‌هاي اسلامي، ۷ ص
– طرح نامه دانشنامه نابينايان (دان)، ۴۶ ص
– طرح نامه دانشنامه نجف اشرف (همايش نجف اشرف پايتخت فرهنگي جهان اسلام)، ۵۹ ص.
– طرح نامه راه اندازي فاز نخست بيت النور (مجتمع فرهنگي- تجاري غرب افريقا)، ۹ ص
– طرح نامه راهنمای مجله وقف میراث جاویدان، ۴ ص
– طرح نامه شناخت‌نامه كرامت انسان (مجموعه مقالات فارسي)، ۱۲ ص
– طرح نامه شهر و گفتگو یا دیالوگ شهری، ۱۲ ص
– طرح نامه فرهنگ نامه پروفسور فلاطوری، ۲ ص
– طرح نامه كرامت انسان (گزيده تفسيرالميزان)، ۱۲ ص
– طرح نامه كرامت انسان از ديدگاه امام علي(ع)،۱۲ ص
– طرح نامه كرامت انسان در آثار امام خميني(ره)، ۱۲ ص
– طرح نامه كرامت انسان در تفاسير اهل سنت،۱۲ ص
– طرح نامه كرامت نامه (گزارمان متون درباره كرامت انسان در فرهنگ ايراني)، ۱۲ ص
– طرح نامه مأخذشناسی تبلیغ (دعوت)، ۷ ص
– طرح نامه مأخذشناسی توصیفی روحانیت و مرجعیت، ارائه شده به مؤسسه بشري، ۱۵ ص
– طرح نامه مجتمع بین‌المللی چاپ و نشر (کتاب)، ۲۷ ص
– طرح نامه مجموعه كتابشناسي هاي علوم اسلامي در دوره جمهوري اسلامي ايران، ارائه شده به مؤسسه بشري، ۵ ص
– طرح نامه نجف اشرف۲۰۱۰ (همايش بين المللي بزرگداشت نجف اشرف)، ۵ ص
– طرح نامه ويژه نامه دعا پژوهي (مجموعه مقالات مندرج در مجله پژوهش و حوزه)، ارائه شده به مؤسسه بشري، ۱۰ ص
– طرح نامه ویژه نامه روحانیت (مجموعه مقالاتی درباره تعلیم وتربیت حوزوی) مندرج در مجله پژوهش و حوزه، ارائه شده به مؤسسه بشري، ۱۱ ص
– طرح نامه ویژه نامه کتاب دینی برای مجله معنا، ۸ ص
– طرح نامه همایش نقش امام صادق(ع) در فرهنگ و تمدن جهانی، ۸۷ ص
– طرح های علمی بزرگداشت نجف اشرف در ۲۰۱۲ (مجموعه ده طرح نامه برای پروژه های مرجع)، ۱۵۹ ص
– طرح نامه اصلاح و تكميل مأخذشناسي علوم عقلي، ارائه شده به مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ایران، ۱۰ ص
– طرح‏نامه حقوقي ـ مالي دانشنامه امام خميني(ره)، ۹ ص
– طرح نامه حكمت نامه و حكمتستان، ارائه شده به مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ایران، ۶ ص
– طرح‏نامه راهنماي مطبوعات شيعي، ۷
– طرح‏نامه مأخذ شناسي كرامت انسان، ۸ ص
– طرح‏نامه مجموعه تاريخ و فرهنگ شيعه، ۴ ص
– طرح‏نامه مجموعه‏سازي سفرنامه‏هاي رضوي، ۶ ص
– طرحی درباره تمدن، شهرسازی، معماری، هنر و فرهنگ جهانی نجف اشرف، ۴۴ ص
– فرهنگ امام‌زادگان، ۴ ص
– كتاب شهر (طرح نامه اي براي تقويت بنيان‏هاي شهرپژوهي اسلامي با محوريت كلان شهر تهران)، ۹ص
– كليات طرح پيشنهادي دانشنامه وقف، ۷ ص
– گزارش پرونده شادي، ۹ ص
– مجموعه طرح های مرجع در زمینه وقف اسلامی، ۵ ص
– مجموعه كتابشناسي‌هاي موضوعي، ۵ ص.
– همايش رقابت‌هاي سياسي و امنيت ملي به روايت اسناد (از طراحي تا برگزاري)، ۱۲ ص

 

 دریافت خلاصه سوابق علمی و پژوهشی، PDF ، CV