کتابهای چاپ شده

۰۳فروردین ۱۴۰۰

حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۹، ۳۷۴ ص. ISBN: 978-622-621652-4 موضوع (ها): معلولان — وضع حقوقی و قوانین — ایران People with disabilities — Legal status, laws, etc. — Iran معلولان — وضع حقوقی و قوانین People with disabilities — Legal status, laws, etc معلولان — […]

۰۳فروردین ۱۴۰۰

ابابصیر نابینا، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۸، ۹۳ ص. ISBN: 978-622-6216-40-1 موضوع (ها): اسدی، یحیی‌بن ابی‌القاسم، ‏‫قرن۲ق.‏‬ مرادی، لیث‌بن بختری، قرن۲ق. یشکربن وایل، ‏‫قرن۲ق.‏‬ محدثان شیعه — سرگذشتنامه نابینایان — کشورهای اسلامی — سرگذشتنامه معرفی مختصر کتاب کتاب حاضر در خصوص معرفی سه نفر بنام‌های ابا بصیر یحیی اسدی، ابا بصیر لیث […]

۰۳فروردین ۱۴۰۰

پیشرفت معلولان، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۸، ۲۲۰ ص. ISBN: 978-622-6216-38-8 موضوع (ها): معلولان — ایران — توانبخشی معلولان — ایران — خدمات معلولان — ایران — خدمات — سیاست دولت متن پشت جلد کتاب: سال ۱۳۷۰ جذب مطالعات معلولیت شدم؛ تاکنون که نزدیک به سه دهه است همواره این پرسش در […]

۰۳فروردین ۱۴۰۰

پروفسور محمود ایوب: نابینای اسلام شناس، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۸، ۲۰۱ ص. ISBN: 978-622-6216-09-8 موضوع (ها): ای‍وب‌، م‍ح‍م‍ود اسلام شناسان — سرگذشتنامه معرفی مختصر كتاب اثر حاضر به زندگی‌نامه و آثار پروفسور محمود ایوب از اسلام‌شناسان شهیر جهان ملقب به «نابینای اسلام‌شناس» پرداخته است. مؤلف باهدف آشنایی مخاطب با زندگی، دیدگاه‌ها […]

۰۳فروردین ۱۴۰۰

یدالله قربعلی: زندگی نامه و کارنامه فرهنگی و اجتماعی، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۸، ۳۷۲ ص. ISBN: 978-622-6216-27-2 موضوع (ها): قربعلی، یداللّه، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ معلولان — ایران — سرگذشتنامه نابینایان — ایران — ‏‫قم (استان)‏‬ — مصاحبه‌ها معرفی مختصر كتاب کتاب حاضر پیرامون زندگی‌نامه یدالله قربعلی از نابینایان استان قم و کارنامه […]

۰۳فروردین ۱۴۰۰

خط بریل: مجموعه مقالات فارسی، به کوشش محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۸، ۴۱۲ ص. ISBN: 978-622-6216-04-3 موضوع (ها): بریل — مقاله‌ها و خطابه‌ها بریل — ایران — مقاله‌ها و خطابه‌ها نابینایان — آموزش — مقاله‌ها و خطابه‌ها معرفی مختصر كتاب کتاب حاضر در خصوص آموزش خط بریل نابینایان به مقاله‌ها و خطابه‌های […]

۰۳فروردین ۱۴۰۰

مترجم یا رابط ناشنوایان: زندگی‌نامه و فعالیت‌های فاطمه آقامحمد، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۴۹۱ ص. Translator or Deaf Interface: Biography and Activities of Fatemeh Aqamohammad  ,  ISBN: 978-622-6216-14-2 موضوع (ها): آقامحمد، فاطمه، ‏‫۱۳۳۳‏‏‏‏‏- معلمان ناشنوایان — ایران — سرگذشتنامه معرفی مختصر کتاب کتاب حاضر در خصوص سرگذشت نامه و فعالیت‌های خانم […]

۰۳فروردین ۱۴۰۰

جشن‌نامه فرهیخته ناشنوا رضا محمودی، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۸، ۲۴۸ ص. ISBN: 978-622-6216-26-5 موضوع (ها): محمودی، رضا، ‏‫۱۳۳۷‏‏‏‏- معلمان ناشنوایان — ایران — سرگذشتنامه معرفی مختصر كتاب کتاب حاضر در خصوص زندگی‌نامه و خدمات و مصاحبه‌ها و میراث مکتوب رضا محمودی به عنوان ناشنوایی فرهیخته مطالبی را تهیه و گردآوری […]

۲۶آبان ۱۳۹۷

ابابصیر: مؤسسه آموزشی نابینایان، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۵۸۳ ص. با همکاری: محمدحسین بصیری، اباذر نصراصفهانی، علی نوری مشاوره: مهدی اقارب پرست، فضل الله صلواتی ISBN: 978-622-6216-10-4 ؛ Ababassir: History of Educational Institute for Visually Disabled موضوع: موسسه آموزشی ابابصیر معرفی مختصر کتاب کتاب حاضر به تجارب موسسه آموزشی نابینایان […]

۱۷مهر ۱۳۹۷

اقدس کاظمی: داوری و نگرش‌ها، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۱۱۲ ص. ISBN: 978-622-99311-0-3 ؛ Aghdas Kazemi: Viewpoint and Judgment موضوع(ها): کاظمی، اقدس، ۱۳۱۸ – – خاطرات زنان معلم – ایران – قم – خاطرات زنان نیکوکار – ایران – قم – خاطرات معرفی مختصر کتاب کتاب پیش رو به پژوهشی […]